Notícies recents

9/28/2023

El TSJ de Galicia considera que un fijo discontinuo “es un trabajador a tiempo parcial”.

Los magistrados sostienen que “el fijo discontinuo es un contrato laboral atípico porque no garantiza trabajar durante la jornada anual completa”. Se trata de una consideración que, de acuerdo con la perspectiva del derecho europeo, impide que una empresa pueda cambiar el contrato de un empleado de indefinido a fijo discontinuo sin su aprobación. Los fundamentos que sostienen el pronunciamiento de los magistrados son que cuando la empresa despide al trabajador por su resistencia a la propuesta de modificación de su situación laboral “se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución”, puesto que ese despido “cercena toda posibilidad de reclamación contra la eventual unilateral decisión empresarial [...], y elude la protección frente a represalias de las que sí gozaría esa reclamación”.

9/26/2023

Las empresas pueden vigilar las conversaciones de whatsapp de sus empleados en los teléfonos corporativos.

El TSJ de Madrid extiende la doctrina marcada por el TS en febrero de 2018 sobre el control del correo electrónico laboral por parte de los empresarios a las conversaciones de whatsapp en los teléfonos móviles de empresa. El TSJM resuelve que la vigilancia por parte del empresario de las conversaciones de whatsapp mantenidas por el trabajador en el teléfono corporativo no vulnera el derecho a la intimidad ni el secreto a las comunicaciones. El TSJM señala que la compañía, cuando contrató a la empleada, le dotó de un ordenador y un teléfono móvil y, a pesar de que la empresa no impuso criterios de uso de los dispositivos informáticos que entregó a la trabajadora, sí incluyó que eran para uso "determinado por el contrato de trabajo", por lo que la Sala entiende que existe una "previsión exclusiva de uso profesional".

9/21/2023

En marxa el nou Registre Central de Titularitats Reals.

En marxa el nou Registre Central de Titularitats Reals, la creació i el reglament del qual es va aprovar el passat mes de juny per Reial Decret. L'objectiu del registre és centralitzar en un únic lloc tota la informació sobre titularitat real de totes les persones jurídiques, entitats o estructures sense personalitat jurídica (com els fideïcomisos tipus trust) amb seu o la seva principal activitat a Espanya o que estiguin gestionades des del nostre país i així evitar el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. El RCTIR unirà les dades que fins ara tenien els Registradors de la Propietat i Mercantils, el Consell General del Notariat o el Registre de Fundacions de competència estatal, entre altres fonts. A partir d'ara s'obre un període de nou mesos en què aquestes fonts hauran d'anar bolcant les dades. Mentre que Justícia no aprovi la taxa per ordre ministerial per al seu ús, l'accés serà gratuït.

9/19/2023

Les faltes d'assistència al treball durant tres dies no s'han de considerar com una dimissió.

Així ho estableix el TSJ de les Canàries en un cas en què una empresa va donar de baixa per dimissió a un empleat que no va acudir durant tres dies seguits a la feina sense justificació. En canvi, l'ocupador podria haver sancionat aquest incompliment de la seva obligació de treballar amb un acomiadament disciplinari. Segons el tribunal, “la dimissió [del treballador] no es pot basar en indicis i presumpcions, sinó que s'ha de patentitzar en fets concloents que acreditin la seva intenció de donar per finalitzada la relació laboral i rescindir el contracte de treball”.

9/14/2023

Aprovat el canvi tecnològic per fer servir el certificat de l'advocacia al núvol, sense necessitat de targeta.

Amb aquest servei s'evitarà haver de continuar fent servir la targeta col·legial dotada d'un xip, així com un lector extern. El canvi no suposarà la supressió de les actuals targetes criptogràfiques col·legials dotades de xip, sinó que s'oferirà als col·legiats l'opció de continuar-les utilitzant i fins i tot compatibilitzar-les amb el nou certificat al núvol. Ambdues opcions permetran a l'advocat seguir realitzant l'única signatura reconeguda legalment com a equivalent a la signatura manuscrita, també coneguda com a “firma electrònica qualificada”.

9/12/2023

Canvi de criteri per a la tributació en IVA dels cantants i bandes musicals

Canvi de criteri per a la tributació en IVA dels cantants i bandes musicals que treballin amb el seu espectacle en esdeveniments privats, com ara casaments, batejos o celebracions d'aniversaris. La DGT permet la tributació al 10%. Per fer-ho, aquestes celebracions han d'estar organitzades en exclusiva per particulars, que han d'estar involucrats en la gestió i no limitar-se a ser mers intermediaris. El que és rellevant ara és que, si les persones que contracten aquests artistes intervenen únicament com a intermediaris o mediadors, el professional sí que haurà d'aplicar el tipus general del 21% a les seves factures. Si no, s'aplicarà el 10%.

9/5/2023

Sentència clau sobre l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris

Després de la darrera guia donada pel TJUE per analitzar-ne l'abusivitat. L'Audiència Provincial de les Balears ha declarat vàlid l'índex després d'aplicar les indicacions donades pel tribunal per determinar si aquest indicador pot ser abusiu per al client. El tribunal assenyala que en el cas de pactar un interès variable segons l'IRPH s'està aplicant un índex de referència oficial elaborat pel BdE el càlcul i la publicació del qual és mensual. En canvi, la taxa anual equivalent és un indicador orientatiu resultat d'una fórmula matemàtica. Finalment, la justícia balear tampoc no aprecia mala fe que el banc oferís aquest índex al client ja que és oficial i està aprovat pel BdE.

8/31/2023

Les empreses se centren en polítiques de flexibilitat per enfrontar-se als problemes de dèficit de talent a l'hora de trobar treballadors

Segons el darrer Informe de Tendències en Recursos Humans 2023 elaborat per Randstad i CEOE, s'insisteix que set de cada deu empreses (el 72%) tenen problemes per trobar treballadors. Davant d'aquestes situacions, les mesures més ofertes són: tenir un horari d'entrada i sortida flexible, cosa que diuen proposar el 58% de les companyies; vacances flexibles (el 53%); teletreball parcial o total (el 46%) i la tornada a la jornada contínua o intensiva abans esmentada, al 46% d'aquestes ofertes. Tot i les dificultats apuntades, el 63% de les empreses enquestades ha contractat treballadors aquest any o té previst fer-ho en el que resta d'any (aquest percentatge baixa al 47% a les empreses amb menys de 50 empleats i puja al 87% a més grans, amb plantilles superiors a les 250 persones).

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.